Atlasīt pakalpojumu kategoriju
Step 1
Sastādiet izpildītājam uzdevumu
Aprakstiet uzdevumu, kas ir jāpaveic.
Step 2
Salīdziniet piedšvājumus
Jūs sāksiet saņemt piedāvājumus no izpildītājiem, kas ir gatavi izpildīt jūsu uzdevumus .
Step 3
Izvēlieties labāko piedāvājumu
Jūs varēsiet izvēlēties piemērotu izpildītāju.
Uzdevumu detaļas
Darba izpildes adrese
Darba izpildes datums
Darba samaksa
Kontaktinformācija